top of page

WIJ VOEREN ACTIE VOOR GOEDE
HUISARTSENZORG

 29 juni 2022

ACTIE HUISARTSENZORG


Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli voert onze praktijk, samen 
met alle andere huisartsen in Nederland, actie om aandacht te vragen 
voor de druk op de huisartsenzorg.

Dat doen we in het belang van al onze patiënten. We vinden dat in 
Nederland iedereen terecht moet kunnen bij een huisarts. Maar dat staat 
onder druk. De werkdruk in de huisartsenzorg is hoog en wanneer we 
patiënten verwijzen naar het ziekenhuis en de ggz zijn er vaak lange 
wachtlijsten.

We willen:
- meer tijd hebben voor onze patiënten;
- minder drukte in de avond-, nacht- en weekenddiensten;
- betaalbare huisvesting voor alle huisartsenpraktijken;
- dat de wachtlijsten in ziekenhuizen, de ggz en jeugdzorg worden 
opgelost.

Op vrijdagmidda] 1 juli gaan we met veel huisartsen en medewerkers naar 
het Malieveld in Den Haag voor een manifestatie. Daarom is onze praktijk 
die middag gesloten. Voor alleen spoedgevallen kunt u terecht bij de 
huisartsenpost Hadoks, telefoon 070-3469669

Wilt u ons steunen in deze actie? Kijk op 
www.huisartseninactie.nl/doe-mee/ hoe u dat kunt doen.”

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page