top of page

ELEKTRONISCHE UITWISSELING MEDISCHE GEGEVENS

LANDELIJK SCHAKELPUNT

 

1 januari 2017

Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.

Op dit netwerk wordt uitsluitend het BSN-nummer opgeslagen en geen persoonlijke of medische gegevens.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van uw gegevens wordt het mogelijk dat een andere arts of apotheker in een spoedgeval met uw toestemming inzage kan krijgen in uw dossier. Dit kan belangrijk kan zijn voor uw behandeling en veiligheid.

 

U kunt online toestemming geven voor deelname aan het LSP:

www.ikgeeftoestemming.nl

 

 

Voor vragen over het LSP:  

https://www.vzvz.nl/page/Zorgconsument/Home

bottom of page